Op zoek naar slauerhoff?

slauerhoff
J. Slauerhoff Nederlandse Poëzie Encyclopedie.
Jan Jacob Slauerhoff. Slauerhoff; Jan Slauerhoff, Slau. Bron: Lectuur Repertorium, 1954. Dichter, prozaïst, vertaler, toneelschrijver en scheepsarts. Jan Jacob Slauerhoff wordt in een zich snel opwerkend middenstandsgezin geboren als vijfde van zes kinderen. Zijn vader is behanger en stoffeerder. Al vroeg heeft Slauerhoff last van astmatische aanvallen.
Slauerhoff, Jan Jacob 1898-1936.
Du Perron heeft zich beijverd Slauerhoff te helpen bij het verzamelen van veel eerder geschreven gedichten, het corrigeren en sorteren. Het is begrijpelijk dat Slauerhoff, tussen scheepsreizen en verblijf in een ziekenhuis door, niet altijd de gelegenheid kon vinden de laatste hand aan zijn werk te leggen.
J.J. Slauerhoff 1898-1936 Koninklijke Bibliotheek.
Du Perron bood Slauerhoff zijn diensten aan en ordende de slordig bewaarde manuscripten, zodat verschillende bundels achterelkaar konden verschijnen. Als Du Perron in 1932 met Menno ter Braak het invloedrijke tijdschrift Forum opricht, is Slauerhoff één van de vaste publicisten.
J.J. Slauerhoff Literatuurmuseum.
In het Pantheon, de permanente tentoonstelling gewijd aan honderd overleden auteurs uit duizend jaar literatuurgeschiedenis, is de Chinese kamerjas te zien die Slauerhoff op de eveneens geëxposeerde foto draagt met een fotoalbum op schoot, dat ook deel uitmaakt van de collectie.
J. Slauerhoff Biografie.
Evenmin was Slauerhoff via banden van het bloed aan Friese vikingen verwant, zoals Kelk ons vertelt; deze correctie kreeg ik te horen van een achterneef van de dichter, een Vlielandse Pronker de moeder van Jan Slauerhoff was een Pronker die de stamboom van zijn familie tot vele eeuwen her had uitgeplozen en geen enkele zeeschuimer was tegengekomen.
J.J. Slauerhoff.
Al jong was Slauerhoff begonnen poëzie te schrijven, waarin hij mede onder invloed van bewonderde Franse dichters als Charles Baudelaire en Tristan Corbiere zijn afkeer van de geordende maatschappij onder woorden bracht. Slauerhoff was als student redacteur van Propria Cures 1919-1920.
J.J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten. Deel 1 dbnl.
gedichten / dichtbundel. Deel 1 1947 J. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen., Nooit vond ik ergens anders onderdak.; Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak., Een tent werd door den stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
J. Slauerhoff Biografie, gedichten en publicaties.
Een jaar na zijn dood verscheen postuum nog één nieuwe roman van Slauerhoff. Verder heeft hij een aantal prozawerken vertaald uit het Spaans, Portugees en Frans. Tot de dag van vandaag worden de gedichten, romans en verhalen van Slauerhoff herdrukt.:
J. Slauerhoff Wikipedia.
In zijn geboortestad Leeuwarden is een belangrijke ontsluitingsweg in het zuidwestelijke deel van de stad naar Slauerhoff genoemd, ook werd daar de Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff opgericht door het toenmalige Slauerhoff College. Deze organiseert periodiek een naar Slauerhoff genoemde gedichtenwedstrijd onder middelbare scholieren.

Contacteer ons